Organizujemy praktyki dla studentów kierunków ekonomicznych,
finansowych i prawniczych ostatnich lat studiów.

Czas trwania praktyk uzależniony jest od przydzielonych zadań,
realizowanych przez praktykantów. Oferty można składać cały czas.

Oferty listowne prosimy przesyłać na adres rekrutacja@wpw.pl.

Czekamy na list motywacyjny i cv, z adnotacją o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

 

© 1998-2011 - WPW